Hiniling ko sa aking stepfather na kainin ako binigyan niya ako ng maraming titi at bulalas ko????????????